Za paciente

Pogosta vprašanja in odgovori (Q&A)


Komu je namenjena Fajdigova ambulanta?

 

Fajdigova ambulanta je namenjena ljudem, ki potrebujejo pomoč zdravnika, nimajo pa urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja.  Zdravnik bo pacientom pomagal, jim dal zdravstveni nasvet ali jih napotil k specialistu – pulmologu, ginekologu, pediatru, psihiatru, zobozdravniku ipd., k socialnemu ali drugemu strokovnemu delavcu. Storitve specialistov so za ranljive skupine brezplačne.

 

 

Kakšne storitve nudi ambulanta?

Osnovne storitve so povsem enake kot v ambulantah zdravstvenih domov.
Z nami sodelujejo tri odlične zdravnice:

Ana Teran, dr. med., specialistka splošne oz. družinske medicine

Anda Perdan, dr. med., specialistka splošne oz. družinske medicine

Nevenka Perčič, dr. med., specialistka splošne oz. družinske medicine

 

Specialiste bomo iskali po potrebi. Tudi njihove storitve bodo brezplačne.

 

 

Kdo vse je upravičen do storitev? Ali lahko oseba s polnim zdravstvenim zavarovanjem uporablja storitve ambulante?

Fajdigova brezplačna ambulanta je namenjena vsem ljudem, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Oseba s polnim zdravstvenim zavarovanjem do storitev Fajdigove ambulante ne bo upravičena.

 

 

Zakaj takšno ime ambulante?

Dr. Božidar Fajdiga je bil odličen kranjski zdravnik, kranjska legenda, deloval je v obeh svetovnih vojnah, svojo zdravniško delo pa v povojnih časih nadaljeval z ambulanto v centru mesta Kranja. V marsičem je poosebljal vrednote, iz katerih izhaja tudi ideja o brezplačni ambulanti. To so nesebičnost, strokovnost, pripravljenost pomagati tudi tistim brez sredstev, ljudskost  in dostopnost. Predlog imena je bil najvišje uvrščen v raziskavi, ki smo jo izvedli med 127 kranjskimi respondenti, zato verjamemo, da bo dobro sprejet tudi v splošni javnosti. 

Za paciente

Pogosta vprašanja in odgovori (Q&A)


Komu je namenjena Fajdigova ambulanta?

 

Fajdigova ambulanta je namenjena ljudem, ki potrebujejo pomoč zdravnika, nimajo pa urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja.  Zdravnik bo pacientom pomagal, jim dal zdravstveni nasvet ali jih napotil k specialistu – pulmologu, ginekologu, pediatru, psihiatru, zobozdravniku ipd., k socialnemu ali drugemu strokovnemu delavcu. Storitve specialistov so za ranljive skupine brezplačne.

 

 

Kakšne storitve nudi ambulanta?

Osnovne storitve so povsem enake kot v ambulantah zdravstvenih domov.
Z nami sodelujejo tri odlične zdravnice:

Ana Teran, dr. med., specialistka splošne oz. družinske medicine

Anda Perdan, dr. med., specialistka splošne oz. družinske medicine

Nevenka Perčič, dr. med., specialistka splošne oz. družinske medicine

 

Specialiste bomo iskali po potrebi. Tudi njihove storitve bodo brezplačne.

 

 

Kdo vse je upravičen do storitev? Ali lahko oseba s polnim zdravstvenim zavarovanjem uporablja storitve ambulante?

Fajdigova brezplačna ambulanta je namenjena vsem ljudem, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Oseba s polnim zdravstvenim zavarovanjem do storitev Fajdigove ambulante ne bo upravičena.

 

 

Zakaj takšno ime ambulante?

Dr. Božidar Fajdiga je bil odličen kranjski zdravnik, kranjska legenda, deloval je v obeh svetovnih vojnah, svojo zdravniško delo pa v povojnih časih nadaljeval z ambulanto v centru mesta Kranja. V marsičem je poosebljal vrednote, iz katerih izhaja tudi ideja o brezplačni ambulanti. To so nesebičnost, strokovnost, pripravljenost pomagati tudi tistim brez sredstev, ljudskost  in dostopnost. Predlog imena je bil najvišje uvrščen v raziskavi, ki smo jo izvedli med 127 kranjskimi respondenti, zato verjamemo, da bo dobro sprejet tudi v splošni javnosti.